Název souboru:
Název Velikost Změněno Kódování
Upravit
Název
Čestné prohlášení o započitatelné praxi
Darovací smlouva
Dohoda o pracovní činnosti
Dopis
Hlášení změn osobních údajů
Kalendář A3
Kalendář A4
Obal na CD
Obal na DVD
Posudek závěrečné práce
Prezentace PEF
Vizitky
Závěrečná práce
Záznam o provozu vozidla
Žádost
Životopis
\documentclass{article} 
\usepackage{xltxtra,polyglossia} 
\setdefaultlanguage{czech} 
\begin{document} \end{document}