Posudky závěrečných prací

Tato stránka slouží k vytvoření posudků bakalářských nebo diplomových prací. Tvar formulářů a kritéria hodnocení odpovídají stavu podle novely vyhlášky děkanky PEF z prosince 2009. Formuláře jsou již upraveny s novým názvem univerzity.

Návod k použití

Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod k použití.

Práce s formuláři

Chci pracovat s posudky v programu Word 2003/2010

Zdroj formulářů

Formuláře pro program Word lze použít ve verzi 2003 i 2007/2010. Soubory jsou vystaveny bez úprav tak, jak byly dodány děkanátem fakulty. V případě nejasností nebo dotazů se prosím obraťte na adresu sevela (at) mendelu.cz.